Blog


Întreruperea negocierilor - obligațiile părților în etapa precontractuală

Din principiul libertății contractuale rezultă că fiecare persoană este liberă să aleagă cu cine și în ce materie dorește să inițieze negocierile și punctul până la care dorește să c...

Read More

Arbitrajul Comercial Internațional: Alegerea legii aplicabile și procedura de determinare

Arbitrajul Comercial Internațional este o componentă vitală a mediului global de afaceri, oferind o modalitate eficientă și eficace de soluționare a disputelor comerciale între părți din juri...

Read More

Ce trebuie să cunoască o persoană juridică când în privința acesteia a fost întocmit un proces verbal cu privire la contravenție?

În rândurile ce urmează ne-am propus sa tratăm câteva aspecte ce aparțin materiei de drept contravențional. Este vorba despre procesul verbal de contravenție, privit prin prisma prezumției sa...

Read More

Adio, nulitatea actului juridic fictiv, bien venuto inopozabilitatea actului juridic încheiat în frauda creditorului

Profesioniștilor în domeniul justiției le este foarte bine cunoscut mijloc de apărare a drepturilor civile pe cale judiciară a acțiunii în constatarea nulității actului juridic fictiv (înche...

Read More

Bunuri gajate fără contract de gaj

Cum ar fi să te trezești într-o dimineață cu gaj aplicat asupra bunurilor tale sau ale companiei pe care o deții, chiar dacă nu ai semnat anterior un contract de gaj? Cu siguranță neplăcut, ...

Read More

Introducerea / punerea la dispoziție pe piață a unui produs periculos. Ce trebuie să facă producătorul?

Printr-un procedeu per a contrario, Legea privind securitatea generală a produselor definește produsul periculos ca orice produs care nu corespunde noțiunii de produs sigur. Legea privind suprav...

Read More

Interdicția de reexaminare a fondului cauzei versus desființarea hotărârii arbitrale pe temeiul că încalcă principiile fundamentale ale legislației RM sau bunele moravuri

Capitolul XLIII din Codul de procedură civilă (în continuare – CPC) stabilește procedura în cauzele de contestare a hotărârilor arbitrale. Mai exact, sunt reglementate aspecte ce țin de inst...

Read More

Producerea evenimentului asigurat. Obligarea asigurătorului la plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat de persoana asigurată

Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto este cea mai frecventă formă de asigurare din Republica Moldova, însă puțini cunosc mai multă informație privind limitele obligațiilor compan...

Read More

Un consumator informat este un consumator protejat

Conceptul de „protecţie a consumatorului” este întâlnit din ce în ce mai des în conjucturile actuale și denotă poziţia/ rolul pe care îl ocupă consumatorii în buna funcţionare a pieţe...

Read More

Delimitarea bunurilor Gospodăriei Țărănești de bunurile membrilor gospodăriei în cadrul procesului de insolvabilitate

Observăm tot mai des că față de Gospodăriile Țărănești se intentează procese de insolvabilitate, acestea fiind în incapacitate de plată. Respectiv, ține de obligația administra...

Read More

Pages