Blog


ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПАТЕНТ

В конце года многие люди ставят перед собой цели, которых хотят достичь в новом году. Одна из целей, которая на...

Read More

Comentariul art. 250 lit. a) și b) din Codul administrativ

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reținut cu titlu de principiu, că dreptul la un proces echitabil ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică a unui stat ar permite ca o hotărâre judecătoreasc...

Read More

ACȚIUNEA REVOCATORIE: KEY TAKEAWAYS

Unul dintre pilonii legislației civile constă în consacrarea posibilității creditorului de a recurge la executarea silită a obligației, în cazul neonorării acesteia de către debitor (a se ve...

Read More

Atavism juridic sau normă specială (în raport cu norma generală)?

Scurtă introducere La data de 1 aprilie 2019 a intrat în vigoare Codul Administrativ al Republicii Moldova, un cod care pretinde a fi „prietenos justițiabilului” și care mai pretinde a fi u...

Read More

Drepturile consumatorului în cazul neconformității produsului

În viața de zi cu zi suntem în rolul de consumator mai des decât ne imaginăm. Totuși, cât de bine ne cunoaștem drepturile în calitate de consumatori și cât de des beneficiem în practică d...

Read More

Valsul se dansează în doi: despre concesiile reciproce în tranzacția de împăcare

Introducere În virtutea principiului libertății contractuale reglementat la art. 993 Cod Civil, părțile pot încheia în mod liber, în limitele dispozițiilor legale imperative, contracte și...

Read More

Implicarea / concursul instanțelor judecătorești în procedura controlului averii și intereselor personale în sectorul public

Actualmente, în Republicii Moldova este tot mai accentuată importanța luptei împotriva corupției și consolidarea sistemului de integritate. Din aceste considerente, începând cu anul 2016 au fo...

Read More

Control de la FISC?! Ce să fac?

Controlul de la Fisc sună înspăimântător pentru majoritatea persoanelor, fie ele fizice sau juridice. Pentru a reduce din stresul asociat cu aceste controale, fără a intra prea mult în aspecte...

Read More

Limitarea costurilor totale ale creditului nebancar - mecanism de protecție a consumatorului sau o vendetă împotriva OCN

Pavel Digori, Senior Associate Cobzac & Partners Attorneys at Law   Dispoziții generale Protecția consumatorului dintotdeauna a constituit un subiect de o atenție sporită din part...

Read More